Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Klippan

Spelare
Alex Gustafsson
Alexander Rosendahl
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Anna Malmborg
Anton Svärd
Arnar Jonsson
Benjamin Tobar
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Björn Aarenstrup
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Christian Olsson
Christina Nilsson
Christoffer Nilsson
Claes Strand
David Eriksson
Dennis Teisner
Emil Nilsson
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Gert Lundahl
Gudlaugur Valgeirsson
Gunilla Oredsson
Göran Ekstrand
Göran Olsson
Göran Åkesson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Hugo Videtorp
Håkan Nilsson
Håkan Rossander
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Isidor Torkar
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jens Nilsson
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Joakim Mårtensson
Johanna Johansson
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonas Olsson
Jonathan Johansson
Jonathan Winhagen
Katarina Gustafsson
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kjell Hörnstedt
Lars Berghman
Lars Carlsson
Lars Olsén
Lars Pedersen
Leif Svantesson
Lena Whistleton
Lennart Olsson
Lenny Wennerlund
Lya West
Magnus Ahlberg
Manne Steen
Maria Billgren
Marie Pettersson
Mats Andersson
Mats Jacobsson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Mattias Möller
Matz Hägg
Max Andersson
Melvin Strandh
Michael Johansson
Michael Sjöberg
Mikael Björnberg
Mikael Blomqvist
Mikael Gottfries
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Morgan Carlsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Vernersson
Per-Ola Fredriksson
Petro Härfstrand
Pierre Lindbladh
Pontus Nilsson
Pontus Törnebohm
Pär Dehlin
Rebecca Lundahl
Richard West
Rickard Sjögren
Robert Kaneby
Robert Kempner
Robin Johansen
Robin Persson
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Sebastian Stridh
Simon Mattsson
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Stefan Öhrn
Sören Persson
Tarras Jibert
Theo Stéen
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Tony Larsson
Ulf-Arne Nilsson
Vagn Ottesen

TOTALT: 124 SPELARE