Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Markaryd

Spelare
Agneta Granfeldt
Alex Gustafsson
Alexander Hall-Strafford
Alexander Rosendahl
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Anton Svärd
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Björn Nilsson
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Christian Hansson
Christina Nilsson
Christoffer Nilsson
David Eriksson
Emil Nilsson
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Gunilla Oredsson
Göran Ekstrand
Göran Svensson
Göran Åkesson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Håkan Rossander
Ingela Jernström
Ingvar Rundbäck
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Olof Aronsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerker Henriksen
Jerry Hellgren
Jimmy Johansson
Joachim Back
Joakim Allers
Joakim Mårtensson
Johanna Rudén
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Josef Serjun
Katarina Gustafsson
Kennet Svan
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kevin Hansson
Kjell Hörnstedt
Lars Berghman
Lya West
Manne Steen
Marie Pettersson
Martin Klöfver
Mats Andersson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Max Andersson
Melvin Strandh
Michael Sjöberg
Mikael Blomqvist
Mikael Lindholm
Monica Aronsson
Monica Klasson
Monica Lindberg
Morgan Carlsson
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Ola Petersson
Patrik Ahlgren
Paul Lindfors
Per Nilsson
Per Vernersson
Per-Ola Fredriksson
Peter Nilsson
Pierre Lindbladh
Pontus Nilsson
Pär Dehlin
Richard Sjögren
Richard West
Rickard Sjögren
Robert Kaneby
Robin Johansen
Robin Sjöstrand
Roger Granfeldt
Roger Hoffström
Roland Hylén
Rose-Marie Winhagen
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Stefan Öhrn
Sören Persson
Tarras Jibert
Theo Månsson
Theo Stéen
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Thord Jönsson
Tom Nyholm
Tommy Andersson
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 113 SPELARE