Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Svedala

Spelare
Albin Lindquist
Alex Gustafsson
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anders Nilsson
André Håkansson
André Klingheden
Andreas Persson
Ann-Margret Nilsson
Annette Petersson
Anton Svärd
Bengt Lundström
Bengt Petersson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Björn Brinkwall
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Charlotte Persson
Christina Nilsson
Christoffer Nilsson
Claes Strand
Daniel Ströbeck
Daniel Svensson
David Eriksson
Dennis Fyhr
Emil Nilsson
Emma Andersson
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Fredrik Lundstedt
Georg Nedavaska
Gert Lundahl
Gunilla Oredsson
Göran Ekstrand
Göran Åkesson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Håkan Rossander
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Joakim Mårtensson
Johan Danielsson
Johanna Rudén
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Winhagen
Jörgen Magnusson
Karl Wahlgren
Katarina Gustafsson
Kent Wallin
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kjell Hörnstedt
Kristian Gustafsson
Lars Berghman
Leif Svantesson
Leni Nilsson
Lennart Olsson
Lottie Fredriksson
Lya West
Manne Steen
Maria Billgren
Marie Pettersson
Martin Lindal
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Max Andersson
Melvin Strandh
Michael Sjöberg
Mickael Sand
Mikael Blomqvist
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Monica Lindberg
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Nils-Göran Nilsson
Ola Brundin
Patrik Ahlgren
Patrik Håkansson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Hall
Per Vernersson
Per Olof Frantzen
Per-Ola Fredriksson
Peter Erlandsson
Pontus Nilsson
Pontus Törnebohm
Pär Dehlin
Ralf Sappelt
Rasmus Green
Rasmus Olsson
Richard West
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Johansen
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Öhrn
Tarras Jibert
Theo Månsson
Theo Stéen
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Tobias Edlund
Tobias Johnsson
Tom Nyholm
Tommy Pettersson
Ulf Svensson
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 131 SPELARE