Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Hörby

Spelare
Agneta Granfeldt
Alex Gustafsson
Alexander Rosendahl
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anders Nilsson
Andreas Persson
Andreas Persson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Anton Svärd
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Charlotte Persson
Christer Skartoft
Christian Hansson
Christina Nilsson
Christoffer Nilsson
Claes Strand
David Eriksson
Dennis Mattsson
Elis Jacobsson
Emil Nilsson
Ewa Eliasson
Gert Lundahl
Gunilla Oredsson
Göran Ekstrand
Göran Åkesson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Håkan Rossander
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Joakim Mårtensson
Joakim Rydberg
Johanna Henriksson
Johnny Svärdh
Jonas Ask
Jonas Möller
Karl Wahlgren
Katarina Gustafsson
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kevin Hansson
Kjell Hörnstedt
Kristian Gustafsson
Lars Berghman
Leif Jepsson
Leif Svantesson
Lennart Olsson
Lya West
Magnus Ahlberg
Manne Steen
Maria Billgren
Marie Pettersson
Mats Andersson
Mats Henriksson
Mats Jacobsson
Mats Larsson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Max Andersson
Maximilian Ståhl
Melvin Strandh
Michael Sjöberg
Mickael Sand
Mikael Blomqvist
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Morgan Carlsson
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Dahlberg
Patrik Håkansson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Vernersson
Per-Ola Fredriksson
Peter Andersson
Peter Comét
Peter Niclasen
Pierre Lindbladh
Pontus Nilsson
Pär Dehlin
Raymond Lantz
Rebecca Lundahl
Richard West
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Johansen
Roger Granfeldt
Rose-Marie Winhagen
Sandra Granfeldt
Simon Mattsson
Simon Svärd
Siv Andersson
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Stefan Öhrn
Sören Persson
Tarras Jibert
Theo Månsson
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Tom Nyholm
Tommy Andersson
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson
Viggo Björk
Åsa Borggren

TOTALT: 125 SPELARE