Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Höganäs

Spelare
Alex Gustafsson
Alexander Martinsson
Alexander Rosendahl
Alf Truedsson
Anders Carlsson
André Klingheden
Andreas Persson
Anette Lindfors
Ann Persson
Ann-Margret Nilsson
Anton Svärd
Arnar Jonsson
Benjamin Tobar
Benjamin Åkesson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Birgitta Sjörén Möller
Bjarne Strand
Björn Aarenstrup
Björn Brinkwall
Brooklyn Paulsson Alfredsson
Camilla Gibrand
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Charlotte Persson
Christian Hansson
Christina Nilsson
Christoffer Nilsson
Claes Strand
Daniel Svensson
David Eriksson
Dennis Fyhr
Emil Nilsson
Eva Hedin
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Filip Eriksson
Fredrik Schack von Brockdorff
Freja Bodenäs
Gert Lundahl
Gunilla Oredsson
Göran Ekstrand
Göran Åkesson
Henrik Olsson
Hugo Nilsson
Hugo Videtorp
Håkan Nilsson
Håkan Rossander
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Isidor Torkar
Jan Nilsson
Jan Simonsen
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joakim Allers
Joakim Mårtensson
Johan Nilsson
Johnny Svärdh
Jonas Möller
Jonathan Johansson
Jonathan Winhagen
Jörgen Magnusson
Katarina Gustafsson
Kent Wallin
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kevin Hansson
Kjell Hörnstedt
Kristian Gustafsson
Lars Berghman
Lars-Eric Åkesson
Leif Persson
Lena Whistleton
Lennart Olsson
Linus Persson
Liselott Ekström
Lottie Fredriksson
Lya West
Manne Steen
Marcus Eriksson
Maria Billgren
Marie Johnsson
Marie Pettersson
Mariette Andersson
Martin Nilsson
Mats Andersson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Mattias Möller
Matz Hägg
Max Andersson
Melvin Strandh
Michael Johansson
Michael Sjöberg
Mikael Björnberg
Mikael Blomqvist
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Monika Sappelt
Morgan Carlsson
Niclas Månsson
Niclas Waldemarsson
Niklas Assarsson
Niklas Pålsson
Niklas Rothman
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Håkansson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Hall
Per Vernersson
Peter Comét
Pierre Lindbladh
Pontus Nilsson
Pär Dehlin
Ralf Sappelt
Rasmus Paulsson
Richard West
Rickard Sjögren
Robert Kempner
Robin Johansen
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Sebastian Stridh
Sigbritt Preütz
Simon Ståål
Simon Svärd
Siv Andersson
Staffan Möller
Stanislav Sebek
Stefan Nilsson
Stefan Winhagen
Stefan Öhrn
Tarras Jibert
Theo Månsson
Theo Stéen
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Torbjörn Nilsson
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson
Victor Paulsson

TOTALT: 146 SPELARE